Dung dịch làm sạch kim phun buồng đốt chủ động chuyên sâu cho động cơ diesel (500ml)