WEPP 2030 – Sản phẩm của tương lai

Vệ sinh kim phun bằng máy vệ sinh kim phun WEPP EL 1006
Vệ sinh kim phun trên xe Kia Sedona ( Động cơ Diesel ) bằng máy vệ sinh EL1006 cúa WEPP

 

Đo khí thải sau khi sử dụng sản phẩm WEPP vệ sinh hệ thông nhiên liệu
Đo lượng khí thải sau khi dùng sản phẩm vệ sinh hệ thống nhiên liệu WEPP 2030
Đo khí thải
KTV hãng đang đo khí thải trên xe SEDONA sau khi đã sử dụng sản phẩm của WEPP vệ sinh hệ thống nhiên liệu.

Bài viết sau đó

Làm vệ sinh Van ERG
Làm vệ sinh Van ERG