TIN MỚI NHẤT

Ngày 30/10, hơn 500 giáo viên ở Đắk Lắk sẽ chính...

Đến ngày 30/10 sắp tới, UBND huyện Krông Pắk (tỉnh Đắk Lắk) sẽ chính thức kết thúc hợp đồng với hơn 500 giáo viên hợp đồng...

KINH TẾ

XÃ HỘI

NÔNG NGHIỆP

NÊN ĐỌC

PHÁP LUẬT

THỂ THAO

CÔNG NGHỆ

24 MẪU WEBSITE DLK.VN